Thematische oproep: Marketing en Kommunikatie (GESLOTEN)

Thematische oproep tot indiening van micro-projecten van 21 oktober 2019 tot 20 januari 2020 (gesloten)

Heeft u goede ideeën inzake "Marketing & communicatie" op euregionaal vlak, in het bijzonder:

• Gezamenlijke productie van een TV- en/of radioprogramma;
• Gezamenlijke redactie van een rubriek in een krant of tijdschrift;
• Gezamenlijke ontwikkeling van brochures, films, apps, newsletter, enz. omtrent euregionale thematieken;
• Gezamenlijke ontwikkeling van een euregionale / grensoverschrijdende cultuurdatabase 

en belangstelling om aan een project deel te nemen?


Specifieke aspecten

De volgende elementen zijn essentieel voor deze oproep:

  • inbinding van partners vanuit zoveel mogelijk deelregio’s van de Euregio Maas-Rijn;
  • looptijd van ongeveer 6 maanden (tot max. 30/09/2020).


Gedetailleerde informatie

bij de projectleiding Euregio Maas-Rijn: Mevrouw Sonja Fickers (sonjafickers@euregio-mr.eu)

of het contactpunt in uw regio:


Inschrijving

Uw wenst/jullie wensen een aanvraag uit te werken en in te dienen?
Gelieve zich dan te registreren per email aan Sonja Fickers (sonjafickers@euregio-mr.eu).


Indiening

De indiening van uw volledige subsidieaanvraag, dus van:

  • Compleet en conform ingevuld aanvraagformulier,
  • Kosten- en financieringsplan,
  • Bewijsstukken betref. de gebudgetteerde kosten,
  • Verklaring partners – verbintenis tot deelname,
  • “State aid self-declaration”,
  • I.v.t. BTW-attest per projectpartner

gebeurt op electronische wijze per email (of wetransfer.com) aan sonjafickers@euregio-mr.eu.