People to People

Onder het motto "Nabijheid creëert nieuwigheid" ondersteunt de stichting Euregio Maas-Rijn grensoverschrijdende initiatieven dicht bij de burger in het kader van het People to People project van Interreg Euregio Maas-Rijn. 

Het doel is om het bewustzijn voor grensoverschrijdende samenwerking te verbeteren en de beleving in het grensgebied te versterken en de levenskwaliteit van de inwoners van de Euregio Maas-Rijn te verbeteren.

De activiteiten in de vorm van microprojecten zijn volledig gewijd aan de bewustmaking van grensoverschrijdende ontmoetingen en aan de uitwisseling tussen burgers, verenigingen, organisaties, bezoekers evenals openbare instellingen en hebben betrekking op de volgende maatregelen:

  • Sport & cultuur: organisatie van (sport- en cultuur)events, tentoonstellingen en geleide bezoeken of de ontwikkeling van gemeenschappelijke bezoekerskaarten en ticketing.
  • Arbeidsmarkt, Onderwijs & Jeugd: bevordering van interculturele uitwisseling op deze gebieden, zoals trainee-programmas of de ontwikkeling van kennis over buurlanden.
  • Communicatie & marketing: gezamenlijke productie van een televisie- en/of radioprogramma en gebruik van andere communicatiemiddelen omtrent euregionale thematieken.
  • Burgerparticipatie & publieke dienstverlening: organisatie van bijeenkomsten, seminars, conferenties en evenementen in het kader van burgerparticipatie, alsmede de herdenking van een historische gebeurtenis.

Voorbeelden van projecten zijn informatiebijeenkomsten, culturele dagen, festivals, sportevenementen, publicaties, enz.

Website EGTS Euregio Maas-Rijn: https://euregio-mr.info/nl/‚Äč