Uit de socio-economische analyse, de regionale beleidsopgaven die er liggen en de Europa 2020 strategie zijn de uitdagingen voor grensoverschrijdende samenwerking in de EMR voor de periode 2014-2020 bepaald.
Gezien de grensoverschrijdende uitdagingen die er liggen voor het gebied en gezien de mogelijkheden die er zijn om die uitdagingen met Interreg V-A aan te pakken, heeft de EMR gekozen voor vier thematische doelstellingen/prioritaire assen, oftewel prioriteiten.

Innovatie

Binnen prioriteit Innovatie wordt nadrukkelijk gekeken naar samenwerkingsprojecten tussen bedrijven en onderzoeksinstellingen waarbij slim en duurzaam hoog in het vaandel staat.

Het zijn bedrijven en instellingen die elkaar versterken op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie. In onze regio liggen kansen voor innovatieve ontwikkelingen op het gebied van chemie, automotive, food-, bio-, en lifesciences, cleantech energie, ICT, medische technologie, elektrotechniek, logistiek, materialen en ‘smart services’. Het midden- en kleinbedrijf in de regio kan mee profiteren van innovatieactiviteiten bij grote bedrijven of onderzoek van kennisinstellingen. Spin-offs of spin outs leveren een bijdrage aan de versterking van de innovatiekracht en de werkgelegenheid in de EMR en de aantrekkelijkheid voor kenniswerkers van buitenaf.

Economie

Bij prioriteit Economie kijken we naar samenwerkingsprojecten waarbij nieuwe markten veroverd kunnen worden zoals ICT en vernieuwend werken of hulp geboden aan nieuwe middelgrote en kleine ondernemingen.

Door globalisering en internationalisering staat het concurrentievermogen van het bedrijfsleven onder druk. Daarom willen wij het concurrentievermogen versterken en onze grensoverschrijdende regio promoten als vestigingslocatie voor bedrijven. Driekwart van de werkgelegenheid vloeit voort uit het midden- en kleinbedrijf.
 

Sociale inclusie en opleiding

Met sociale inclusie en opleiding bedoelen wij dat iedereen mee kan doen in de maatschappij. Dat niemand wordt uitgesloten.


Goed onderwijs en voldoende geschikte banen zijn dan heel belangrijk. Onderwijs en scholing biedt nieuw perspectief op sociale participatie en een baan. Voor een gezonde arbeidsmarkt moet het onderwijs goed aansluiten op de vraag van het bedrijfsleven. Samenwerking op euregionaal niveau is noodzakelijk om de juiste synergie te bereiken. Om de hoge levenskwaliteit van haar bewoners te behouden worden projecten met deze prioriteit in de Euregio gewaardeerd, zodat burgers zich goed (blijven) voelen.

Territoriale ontwikkeling

Hoewel er de afgelopen jaren veel is bereikt op het vlak van grensoverschrijdende samenwerking en afstemming, zijn er binnen het programmagebied nog altijd verschillen in wet- en regelgeving en de uitvoering daarvan.


Binnen de prioriteit Territoriale ontwikkeling ligt de nadruk op verdergaande samenwerking op maatschappelijk- en economisch terrein, zoals arbeidsmarkt, gezondheid en welzijn, openbare diensten, mobiliteit en toerisme. Cohesie in de Euregio kan alleen bereikt worden door ontmoetingen tussen de inwoners.