Interreg V (2014-2020)

Het programma Interreg V Euregio Maas-Rijn (van 2014 tot 2020) werkt knelpunten en praktische barrières weg om het potentieel van (en in) de Euregio Maas-Rijn te versterken.


Interreg Euregio Maas-Rijn financiert grensoverschrijdende projecten met gelden uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Ook kunnen vanuit de regio's en vanuit eigen bronnen bij projectpartners gelden beschikbaar komen. Door de grensoverschrijdende samenwerking levert het programma Interreg Euregio Maas-Rijn een bijdrage aan de levenskwaliteit van de ongeveer vier miljoen mensen die in de Euregio wonen.

De vier prioriteiten zijn:
Innovatie
Economie
Sociale inclusie en opleiding
Territoriale ontwikkeling

Budget
Voor het Programma Interreg V-A Euregio Maas-Rijn 2014-2020 is een bedrag van 96 miljoen euro beschikbaar vanuit Europa. Aangezien projecten tot maximaal 70% kunnen worden gefinancierd met deze EFRO middelen zal de totale omvang van het programma meer dan 140 miljoen euro bedragen. Dit is een forse investeringsimpuls voor de Euregio Maas-Rijn.

Vorige Interreg programma's
De vorige Interreg programma’s I (1990-1993), II (1994-1999), III (2000-2006) en IV (2007-2013) hadden het sociaal-maatschappelijk domein, zoals cultuur, gezondheid en toerisme, als prioriteit. Tijdens de Interreg IV periode (2007-2013) verschoof de nadruk vooral naar het economisch thema. Daardoor werd het Interreg V EMR-programma, van 2014 tot 2020, met vier nieuwe investeringsprioriteiten ingevuld.
 

Euregio Maas-Rijn en Interreg

Het programmagebied van Interreg EMR omvat het gebied van de Euregio Maas-Rijn met een aantal aangrenzende gebieden.


Het samenwerkingsverband Euregio Maas-Rijn (EMR) is één van de oudste Euregio's binnen de Europese Unie: al sinds 1976 werken drie landen en vijf partnerregio's samen. Een bijzondere uitdaging voor de samenwerking over de grenzen heen en tegelijkertijd uniek vanwege de ligging van de grensregio in het hart van Europa. De 'driesprong' België, Duitsland en Nederland wordt gekenmerkt door een grote diversiteit aan talen, landschappen en culturen, die ook over hun grenzen heen gewaardeerd en beleefd worden. Het zuiden en het midden van de Nederlandse provincie Limburg, het Duitse gebied Region Aachen,delen van Rheinland-Pfalz, de Duitstalige Gemeenschap van België en de Belgische provincies Luik en Limburg zijn lid van het programmagebied Interreg Euregio Maas-Rijn.

Reeds sinds het begin van Interreg werken deze kernleden samen met de Eifelkreis Bitburg-Prüm en de Landkreis Vulkaneifel. Deze zeven regio's vormen samen  met Zuidoost Brabant en Vlaams Brabant het gehele programmagebied.

Werk mee aan een sterk Euregio Maas-Rijn

De kernambitie van het programma Interreg Euregio Maas-Rijn is de ontwikkeling tot een moderne kennisregio en een technologische topregio met een concurrerende economie en een hoge levenskwaliteit in een inclusieve gemeenschap die banen schept. Daarbij kiezen de partners nadrukkelijk voor een inzet op de sterke en kansrijke punten van het programmagebied EMR, die zijn geïdentificeerd, ondersteund met een aantal beleidsmatige uitdagingen die zijn benoemd door de partnerregio's.

Het programmagebied Interreg Euregio Maas-Rijn

Het regiokaartje geeft aan welke regio's binnen Interreg Euregio Maas-Rijn vallen.
Voor meer informatie over de betreffende regio's verwijzen wij je naar de websites van de provincies en regio's in Euregio Maas-Rijn.
Nederland (Provincie Limburg),
Duitsland (Regio Aachen), Delen van Rheinland-Pfalz
Duitstalige Gemeenschap van België (DG België)
Wallonië (provincie Luik),
Vlaanderen (Provincie Belgisch Limburg).
Vlaams-Brabant 
Noord-Brabant

Ontstaan van Interreg

In 1989 werd als gevolg van een Communautair Initiatief van de Europese Commissie de eerste Europese Territoriale Samenwerking, oftewel interregionale samenwerkingsvorm, gelanceerd.

De term Interreg was een feit. Het Interreg programma beoogt een versterking van de economische en sociale cohesie binnen de Europese Unie. Doel is om de Trans-Europese samenwerking aan te moedigen om zo de Europese integratie te bevorderen en te zorgen voor een evenwichtige ontwikkeling van heel het gebied. Daarom worden samenwerkingsinitiatieven tussen regio’s van verschillende Lidstaten gefinancierd zodat de verschillen in ontwikkeling enerzijds en de nationale grenzen anderzijds geen obstakel zouden vormen bij het realiseren van deze doelstellingen.