Partners

De partners van het Interreg Euregio Maas-Rijn programma hebben afgesproken dat de Provincie Limburg het beheer van het programma (Management Autoriteit) op zich neemt. De partners zijn nauw betrokken bij de uitvoering, onder andere door hun deelname aan het 'Comité van Toezicht', dat toeziet op dit beheer en de uitvoering van het programma. Ook de Europese Commissie en de Stichting Euregio Maas-Rijn maken deel uit van dit comité.