IKIC Public Safety

Het project IKIC in public safety (International Knowledge and Information Centre) richt zich op crisis- en rampenbestrijding in de Euregio Maas-Rijn. Het gaat daarbij onder andere om acute medische zorg, brandbestrijding, technische hulp, chemische, biologische en nucleaire incidenten en de bestrijding van infectieziekten.

Het IKIC heeft tien partners in de hele Euregio Maas-Rijn, waaronder vijf universiteiten en onderzoeksinstituten, en diverse organisaties op het gebied van veiligheid en onderwijs.

Het IKIC wil de grensoverschrijdende samenwerking tussen de stakeholders van het project bevorderen. Het bouwt daarbij voort op diverse lopende en reeds afgeronde grensoverschrijdende projecten, waaronder EMRIC. Een van de resultaten die het project wil realiseren, is de deelname van ruim 800 deelnemers aan trainingen, waarvan 250 uit kwetsbare maatschappelijke groeperingen. Daarnaast wil het IKIC ook een platform voor wetenschappelijk onderzoek opzetten, waarbij wordt gewerkt met specifieke lesmodules voor stakeholders. Ten slotte richt het project zich op het ontwikkelen van zogenaamde ervaringswerelden. Hierbij gaat het om de ontwikkeling van gerichte trainingen voor jongeren en ouderen in de EMR.


Website
www.ikic-publicsafety.eu

 

Projectfoto's