Innovation2Market EMR

Het project Innovation2Market EMR is gedeeltelijk een vervolg op eerdere Interreg-projecten op het gebied van business-to-business. Het project berust op drie pijlers: netwerken, bedrijfs- en innovatieontwikkeling en marketing en communicatie. Dit project moet business-to-business-kansen in de EMR stimuleren door (uitbreiding van) grensoverschrijdende netwerken, het creëren van business- en innovatiestructuren en grensoverschrijdende marketing- en communicatiestrategieën. De pijlers worden weliswaar als afzonderlijke activiteiten gepresenteerd, maar zij zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De partners noemen met name de noodzaak van grensoverschrijdende samenwerking binnen de EMR.