SEE-V-Lab

Uit recent onderzoek is gebleken dat hoewel studenten, afgestudeerden en onderzoekers positief staan tegenover ondernemerschap, slechts 2% van hen vóór hun 30e levensjaar een start-up (mede-)oprichten. Het aantal nieuwe start-ups blijft in feite tamelijk beperkt onder de jonge populatie van studenten, met name start-ups met een duidelijke internationale gerichtheid. Dit project is er hoofdzakelijk op gericht om jonge ondernemers in de EMR te stimuleren en in staat te stellen om start-ups op te zetten. Het project wil de drempel voor internationaal ondernemerschap verlagen en jonge ondernemers die bij grensoverschrijdende projecten zijn betrokken, kennis en pedagogische ondersteuning bieden. Daarnaast ondersteunt het project het verrichten van onderzoek en de uitwisseling van best practices tussen partnerorganisaties.
 

Website: http://studententrepreneurship-network.be/fr