XBMob

Het project XBMob wil het fietsen in de Euregio Maas-Rijn stimuleren door zich te richten op zogenaamde 'missing links', dus hiaten in de bestaande fietsinfrastructuur. De partners willen ervoor zorgen dat de EMR een van de topbestemmingen voor fietstoerisme wordt. Dit moet tot stand worden gebracht door middel van een analyse, bewustwordingscampagnes, actieve betrokkenheid van stakeholders, verbetering van de bestaande fietsinfrastructuur en een webportal. Het samenwerkingsverband bestaat uit 13 partners uit de EMR, o.a. gemeenten, bedrijven en brancheorganisaties. Het project wordt geleid door de gemeente Eijsden-Margraten (NL). Het project heeft als doelstelling het promoten van fietstoerisme, ondersteuning van het bedrijfsleven en het stimuleren van gedragsverandering doordat mensen vaker de fiets nemen. Het project is van mening dat dit jaarlijks zou moeten leiden tot een toename van 100.000 bezoeken per jaar.