Projecten

Heb je een concreet project en denk je in aanmerking te komen voor een Interreg subsidie, lees dan eens verder in ons handboek over de thema's en doelstellingen, de selectieprocedure, criteria en het reglement. Of neem contact op met het secretariaat of de regionale antenne. De periode tussen de eerste aanmelding en uiteindelijke selectie omvat ongeveer 12 maanden. Graag helpen we je verder om dit zo effectief mogelijk op te pakken.

Project indienen
Als je een project wilt indienen, moet het uiteraard direct of indirect ten goede komen aan de inwoners van de Euregio Maas-Rijn. De organisaties die voor de burgers projecten en ideeën kunnen indienen, zijn onder andere:

  • regionale en lokale overheden;
  • economische en sociale partners, bijvoorbeeld werkgevers- en werknemersverenigingen;
  • ondernemers, in het bijzonder het MKB/KMO;
  • scholen, hogescholen, universiteiten en overige opleidingsinstellingen;
  • ziekenhuizen en overige gezondheidsinstellingen;
  • intermediairs en ontwikkelingsmaatschappijen;
  • organisaties op het gebied van natuur en milieu, toerisme, cultuur en maatschappelijk werk.

Alle documenten die betrekking hebben op het indienen van projecten kunt u terugvinden onder 'downloads' op deze website.

projecten

27 gevonden projecten
Thema
Landen
Regio