Wat is Interreg?

Elke grensregio in Europa heeft zijn eigen Interreg-programma. Interreg is een financieringsprogramma van de Europese Unie dat ongelijkheden tussen regio's aanpakt en grensoverschrijdende samenwerking aanmoedigt. Het doel is de economische, sociale en territoriale ontwikkeling van de Europese regio's. Interreg wordt beheerd door het Directoraat-Generaal voor Regionaal en Stadsontwikkeling van de Europese Commissie.

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

Interreg maakt deel uit van het cohesiebeleid van de Europese Unie en wordt gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Dit fonds versterkt de economische en sociale cohesie in de Europese Unie door onevenwichtigheden tussen regio's te corrigeren. In totaal is € 10,1 miljoen aan subsidies uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling beschikbaar voor de periode 2014-2020.

Wat is Interreg Euregio Maas-Rijn?

De Euregio Maas-Rijn is een van de 60 Interreg-gebieden in Europa waar fondsen van de Europese Unie beschikbaar worden gesteld voor grensoverschrijdende samenwerking.

Interreg Euregio Maas-Rijn overstijgt grenzen door samenwerking tussen de regionale gebieden in verschillende landen mogelijk te maken. We investeren in projecten rond innovatie, economie, sociale inclusie en opleiding en territoriale cohesie. Door het stimuleren van grensoverschrijdende samenwerking versterken we het economische en sociale weefsel in de grensregio tussen België, Duitsland en Nederland. 

Begroting

Interreg Euregio Maas-Rijn financiert projecten tot 50% met middelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Voor de periode 2014-2020 is in totaal 96 miljoen euro aan middelen uit het EFRO beschikbaar. De partnerregio's van Interreg Euregio Maas-Rijn bieden cofinanciering als zij het project hiervoor passend vinden. 

Partners

Interreg Euregio Maas-Rijn is een samenwerking tussen deze partners:

België Duitsland Nederland
 • Duitstalige Gemeenschap van België
 • Vlaanderen
 • Provincie Vlaams-Brabant
 • Provincie Luik
 • Provincie Limburg
 • Federatie Wallonië-Brussel
 • Waals Gewest
 • Regio Aken Zweckverband
 • Noordrijn-Westfalen
 • Rijnland-Palts
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Provincie Limburg
 • Provincie Noord-Brabant

Onze investeringsprioriteiten (2014-2020)

Interreg Euregio Maas-Rijn heeft voor de periode 2014-2020 vier investeringsprioriteiten geselecteerd. Om in aanmerking te komen voor projectfinanciering moeten projecten richten zich zijn op één van de vier.

 • Innovatie
 • Economie
 • Sociale inclusie en onderwijs
 • Territoriale cohesie

Deze vier investeringsprioriteiten zijn gekoppeld aan de doelstellingen van de Europese Unie uit de 2020-strategie. Deze strategie stelt duurzame, intelligente en inclusieve groei als het hoofddoel voor de Europese Unie voor 2020. Meer specifiek bevat het 11 thematische doelstellingen.

Interreg-programma's moeten 80% van hun uitgaven van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling toewijzen aan 4 van de 11 deze thematische doelstellingen van de Europese Unie.

Programmaperiodes

Interreg bevindt zich momenteel in de 5de periode die loopt van 2014 tot 2020. De 5de periode wordt meestal aangegeven met een Romeinse 'V'. De volgende periode (‘Interreg VI’) loopt van 2021 tot 2027.

Interreg I Interreg II Interreg III Interreg IV Interreg V Interreg VI
1990-1993 1994-1999 2000-2006 2007-2013 2014-2020 2021-2027