Food Screening EMR

Food Screening EMR heeft tot doel lokale MKBs/KMOs te ondersteunen bij de overgang naar een toekomstbestendige landbouwindustrie. Het doel van het project is om deze bedrijven te voorzien van de nieuwste inzichten in de beste praktijken en technologische vooruitgang door het aanpassen van een co-creatieproces tussen Euregionale boeren en voedselproducenten aan de ene kant en technologische KMO's in de regio en de belangrijkste Euregionale universiteiten aan de andere kant.

Binnen dit proces zullen drie belangrijke routes worden verkend die worden beschouwd als hoekstenen binnen de landbouwindustrie van de toekomst: smart sensing, innovatieve teelttechnieken voor duurzame productie van voedingsproducten en het creëren van een solide juridische basis voor het maken van voedsel- en gezondheidsclaims.  

Twee Euregionale MKBs/KMO's met nauwe banden met de lokale agrarische industrie zullen samenwerken met de universiteiten van Maastricht, Hasselt en Aken om een door de Universiteit Maastricht in 2019 uitgevonden sensingtechnologie over te dragen van het lab naar het veld. De technologie is momenteel gevalideerd in het lab (TRL 4) voor de detectie van geneesmiddelenmoleculen in onbekende poeders en zal worden uitgebreid naar de detectie van vitaminen in voedingsmiddelen.

Brightlands Campus Greenport Venlo zal een gebruikersgroep creëren die bestaat uit zowel geassocieerde partners als niet-partner industriële belanghebbenden in de regio. Via deze gebruikersgroep zullen regionale MKBs/KMO's worden uitgenodigd om deel te nemen aan het project en bij te dragen aan de ontwikkeling van de sensortechnologie en het sturen van het toepassingsgebied en de specificaties ervan om een maximaal effect op het economische concurrentievermogen van hun onderneming te garanderen. Deze co-creatieaanpak zal ervoor zorgen dat de technologie verder wordt ontwikkeld in het kader van relevante agrarische casestudies. De industriële demonstrator zal ook worden getest in samenwerking met de eindgebruikers aan de hand van reële voedselmonsters in zowel een relevante industriële als operationele omgeving (TRL 7).