Call 6 | 19 projecten ingediend

10 nov 2020

De zesde call van Interreg Euregio Maas-Rijn is gesloten. Op de deadline van 10 november 2020 dienden 19 aanvragers een projectvoorstel in.

Deze oproep opende in maart 2020 en biedt meer dan 20 miljoen euro aan middelen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) met een maximaal cofinancieringspercentage van 50%.

Er konden projecten ingediend worden in de volgende prioritaire assen: 1 (innovatie), 2 (economie), 3 (sociale integratie en onderwijs) en 4 (territoriale cohesie). De assen 1, 2 en 4 hadden een call-specifieke focus. As 3 stond open voor reguliere projecten.

Met het beëindigen van de oproep start de selectieprocedure. In de komende weken zullen de Managementautoriteit en het Gemeenschappelijk Secretariaat de aanvragen beoordelen en een advies uitbrengen aan het Comité van Toezicht. Het Comité van Toezicht neemt begin februari 2021 het definitieve besluit over de selectie van de projecten. Begin maart 2021 zullen deze projecten starten.