Launch COVID-19 call + webinar

26 mei 2020

Het Interreg EMR-programma stelt € 4,2 miljoen beschikbaar voor projecten die de COVID-19-crisis aanpakken. Projecten kunnen tot 90% EFRO-cofinanciering uit het programma ontvangen.

De oproep is geopend van 26 mei tot 8 juni 2020, 16.00 uur.

Op donderdag 28 mei 2020 organiseren we een webinar voor geïnteresseerde projectaanvragers.

Het aanvraagpakket is beschikbaar in de downloadsectie: https://www.interregemr.eu/downloads.

De oproep staat open voor grensoverschrijdende initiatieven ter bevordering van de crisisbestrijdingscapaciteit in het kader van de COVID-19-uitbraak in de sectoren gezondheid, openbare veiligheid en beveiliging, openbaar bestuur en sociale diensten.

Er kan een projectaanvraag ingediend worden onder prioritaire as 1 / innovatie, 3 / sociale inclusie en opleiding, en 4 / territoriale cohesie.

Voor deze oproep biedt het programma een vereenvoudigde aanvraagprocedure. Aanvragers hoeven enkel een basisaanvraagformulier in te vullen, worden aangemoedigd om gebruik te maken van forfaitaire bedragen en kunnen enkel in het Engels indienen.

Besluiten over projecten worden verwacht op 24 juni 2020.

FAQhttps://tinyurl.com/yaabbp7m