Interreg financiert innovatie op maat; ‘Dementieharp’ valt in de prijzen

18 feb 2020

De dementieharp van het Interreg-project Technology in Healthcare Education ontving onlangs twee prijzen. In oktober won het de CERA Award voor jong, technisch talent; in december werd het tweede in de Zorgvinding 2019-competitie. Daarmee lijkt de dementieharp een veelbelovend hulpmiddel voor patiënten met dementie. Maar ook kinderen en mensen met een beperking kunnen profiteren van het apparaat. ´De dementieharp heeft de potentie om de markt op te gaan´, aldus Bart Jacobs van UC Leuven-Limburg.

Technologie en digitalisering nemen inmiddels een belangrijke positie in de gezondheidszorg in. Om deze nauwer op elkaar aan te laten sluiten brengt het Interreg-project Technology in Healthcare Education zorginstellingen, bedrijven, studenten, docenten, onderzoekers en product designers bij elkaar. Gesteund met EU-subsidie werken ze samen aan meer dan 30 case studies over een periode van 3 jaar.

De samenwerking tussen zorgpersoneel, experts, productdesigners en studenten levert zorg-innovatie op maat op. Zo werd de dementieharp speciaal ontwikkeld voor verzorgingstehuis WZC Toermalien in Genk. ‘Elk zorgcentrum heeft zijn eigen cultuur en daarom een andere hulpvraag’, legt onderzoeker en lector Bart Jacobs van UC Limburg en Leuven uit. Het verzoek van verzorgingstehuis WZC Toermalien in Genk draaide om de vragen: Op welke manier kunnen we mensen met dementie in het woonzorgcentrum in beweging brengen? Hoe geven we ze een stukje plezier en voldoening? En hoe moedigen we ze aan met elkaar en met familie in gesprek te gaan?

De dementieharp is niet alleen een co-creatie tussen verschillende disciplines. Het is ook een samenwerking over grenzen van regio’s en landen heen. Het project ontvangt subsidie van Interreg Euregio Maas-Rijn, dat grensoverschrijdende projecten financiert. Zo dragen onder meer studenten uit Belgisch Limburg, Nederlands Limburg en de Provincie Luik hun steentje bij.

Sensorische stimulatie

De dementieharp speelt in op de zintuigen, of in andere woorden, ‘sensorische stimulatie’. Het laat patiënten voelen, zien en horen. Als je de staafjes van de harp aanraakt, laat deze een geluid horen en toont het een beeld. Een chip in de schoen van de bewoner activeert bij het naderen van de harp herkenbare muziek, geluiden en beelden. Hiermee spreekt de dementieharp herinneringen van vroeger aan. Want het langetermijngeheugen is bij mensen met dementie nog duidelijk aanwezig, bijvoorbeeld in de vorm van muziek uit hun jeugd. Hierdoor worden vaak nog heldere momenten gecreëerd bij de bewoners waardoor interactie met familie terug mogelijk wordt.

De markt op

De dementieharp is nu nog een prototype, maar de makers zien mogelijkheden voor grootschalige toepassing in verzorgingstehuizen. Momenteel wordt de harp verder uitgewerkt als meubel dat gevaloriseerd zal worden. Dit gebeurt in samenwerking met depot Roel Vandebeek die als productdesigner in het hele proces betrokken was. Op dit moment worden de juiste partners bij elkaar gebracht voor de verdere vermarkting van de harp.

Awards

Onlangs ontving het team van Technology in Healthcare Education twee prijzen voor de dementieharp. In oktober ontvingen studenten Miriam Laaraj (verpleegkunde) en Ben Luyck (electronica) onder begeleiding van docenten/onderzoekers Bart Jacobs, Inge Smolders, Christl Vrolix en Christian Felique de CERA Award. Deze gaat jaarlijks naar jong technisch talent dat innovatie inzet met social profit. Begin december behaalde het projectteam de tweede plaats tijdens de uitreiking van de Zorgvinding 2019 van In4Care, een netwerkorganisatie die inzet op innovatie in de gezondheidszorg. Hiermee won het team een geldbedrag van EUR €7.500. Het project zet het bedrag in om de vermarkting op poten te zetten.

Links

Technology in Healthcare Education wordt ondersteund door Interreg Euregio Maas-Rijn met ruim EUR € 800.000 uit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Coördinator is UC Leuven-Limburg.

CERA Award: www.cera-award.be/
Zorgvinding 2019: www.in4care.be/zorgvinding