Eind Evenement: Terra Mosana

29 sep 2021

Op 29 september zijn verschillende evenementen gestart voor de Internationale Conferentie van Terra Mosana waarbij het ging over duurzaam digitaal erfgoed in onze Euregio. Tijdens deze eerste dag werd een openingsceremonie gehouden om de prestaties van het Interreg Euregio Maas-Rijn project Terra Mosana te vieren. Ook werden live demonstraties van de verschillende project partners getoond.

Terra Mosana is een ambitieus project die de aantrekkelijkheid van de regio voor toeristen vergroot en de gedeelde identiteit van het cultureel erfgoed verduidelijkt via digitale exploitatie. Verschillende steden in de Euregio Maas-Rijn hebben digitale verhalen ontwikkeld over hun gedeelde geschiedenis en met veel enthousiasme aan het publiek laten zien.

De openingsceremonie begon met een toespraak van Vivian van Saaze, verbonden aan de Universiteit Maastricht en het MACCH, die ons verwelkomde in het prachtige stadhuis van Maastricht. Het was de eerste keer in lange tijd dat ze weer op een fysiek evenement aanwezig was en ze benoemde hoe blij ze was om een keer niet naar het computerscherm te hoeven kijken.

Gert-Jan Krabbendam, de wethouder voor cultureel erfgoed in Maastricht, begon zijn toespraak met "auditori salutem" oftewel "groeten beste luisteraars". Dit in een poging om iedereen eraan te herinneren dat de eerste gedeelde taal in onze grensregio het Latijn was, dat al vorm gaf aan ons gedeeld cultureel erfgoed in de Romeinse tijd.

De burgemeester van Leopoldburg, Marleen Kauffman, vertelde dat "ook al is Leopoldburg een kleine stad, dankzij Terra Mosana zijn we erin geslaagd om iedereen het grote verhaal van de stad te vertellen."

Marie Gerbayhaie, adviseur van de minister van Erfgoed van het Waals Gewest, herinnerde het publiek aan de rampzalige overstromingen in onze regio in de zomer van 2021 en legde uit hoe een digitaal project als Terra Mosana het verloren erfgoed kon helpen herstellen door het voor iedereen toegankelijk te maken. “Bruggen bouwen naar het verleden, heden en toekomst”, legt Marie uit.

Kathrin Hissel begroette ons digitaal voor de kathedraal in Aken. Tijdens haar toespraak vertelde ze hoe de toeristische sector in onze regio zal gedijen door de digitalisering van ons cultureel erfgoed.

Tot slot gaf Mark Vos, Coördinator van het Interreg Euregio Maas-Rijn programma, een presentatie over het belang van samenwerking tussen Nederland, België en Duitsland. “Hoewel grenzen misschien niet zichtbaar meer zijn, kunnen er obstakels zijn voor de grensoverschrijdende samenwerking, en samen willen we die obstakels laten verdwijnen”, aldus Mark.

Na de toespraken van de verschillende gastsprekers werd het woord gegeven aan Sally Wyatt, professor Digital Cultures en Associate Decaan aan de Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen van de Universiteit Maastricht. In haar toespraak ‘’samen tekenen naar het verleden: learning from Terra Mosana’’ stelde ze de vraag hoe je precies kunt beslissen wanneer een projectsamenwerking succesvol is. “We hebben veel verschillende mensen met verschillende achtergronden”, stelt ze en samenwerken is niet altijd even makkelijk. Ze sloot haar presentatie af met het vieren van het succes van de innovatieve samenwerking binnen het Terra Mosana-project.

Dit was het perfecte moment voor de overgang naar het volgende deel van het evenement: een showcase van de verschillende projecten. Het stadhuis van Maastricht was gevuld met deskundigen die enthousiast klaarstonden om de verschillende projecten die met Terra Mosana zijn gemaakt te demonstreren. Uit deze demonstratieprojecten bleek dat het project zelf misschien bijna klaar is, maar dat de effecten de komende jaren in de regio nog zeker zichtbaar zullen zijn.