Het elektronisch Monitoring Systeem (eMS) staat nu voor projectoproep 9 open

10 feb 2022

Het elektronisch Monitoring Systeem (eMS) staat nu open voor de aanvragen voor Call 9. Het Interreg EMR-programma maakt 6,9 miljoen euro voor grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten op het gebied van waterbeheer vrij.

Overheidsinstanties in het grensgebied tussen Nederland, België en Duitsland worden uitgenodigd een aanvraag in te dienen voor de financiering van initiatieven op het gebied van grensoverschrijdend waterbeheer, crisisbeheer en ruimtelijke ordening ter beperking van overstromingsrisico's. Voor deze oproep voorziet het programma een financieringspercentage van 90% EFRO.

De oproep is gebaseerd op het principe van een forfaitair bedrag (lump sum) en een vereenvoudigde versie van het aanvraagformulier is voorzien. De projectvoorstellen kunnen worden ingediend in het Engels of in de drie officiële talen van het programma. Het meest recente aanvraagpakket vindt u onderstaand en in de downloadsectie

We raden u aan contact op te nemen met onze regionale contactpunten in uw regio voor verdere begeleiding. De relevante contacten vindt u hier

Bestanden