04 mei

Gaat de Euregio Maas-Rijn erop vooruit in de komende Europese termijn?

In Brussel zijn ze het er al over eens, het wordt tijd dat we de bezem halen door het huidige budget systeem. In de komende periode zal de EU voor nieuwe uitdagingen komen te staan. En hoe zal het gat gevuld worden dat is geslagen door Brexit? Volgens Eurocommissaris Günther Oettinger wordt het een gebalanceerd budget met nieuwe prioriteiten.

Zoals het er nu naar uit ziet zal het budget opnieuw ingedeeld worden. De grootste beleidsterreinen zoals het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) zullen een deel van hun budget afstaan aan nieuwe prioriteiten zoals migratie, milieu, data en veiligheid. Ook zal de manier waarop de EU haar inkomst genereert moeten veranderen. Er zal een relatief minder grote last gelegd worden op de lidstaten zelf, en meer aandacht worden besteed aan alternatieve vormen van inkomsten zoals het Europees Systeem voor Emissiehandel*. Verder zal er ook meer belasting worden geheven op het grote bedrijfsleven en multinationals. Al met al gunstige beloften op Europees niveau, maar wat kunnen we verwachten op euregionaal niveau?

Het geld moet volgens het parlement besteed worden aan de programma’s waarvan de Europeanen kunnen profiteren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan migratie, meer financiële steun voor het MKB, meer geld naar jeugd werkloosheid, onderwijs en onderzoek. Deze gunstige wind die waait uit het Europees Parlement stelt harde eisen aan de Europese Commissie omtrent het budget. In het rapport omtrent het meerjarig financieel kader (2021-2027) van het parlement laten ze blijken dat ze een fixe verhoging willen van het budget voor de bovengenoemde thema’s. 

Dit is zeer goed nieuws voor de Euregio Maas-Rijn die zich voornamelijk neerzet als kenniseconomie. Onderwijs, onderzoek en het MKB zijn dé economische draagvlakken voor de Euregio Maas-Rijn. Instituten, bedrijven en universiteiten in deze regio zoals de Brightlands campussen, DSM, RWTH Aachen, High Tech Campus Eindhoven, TUe, IMEC Leuven, Forschungzentrum Julich, ULg en de Universiteit Maastricht zullen hier waarschijnlijk van kunnen profiteren. Maar zeker ook het MKB gaat er als het aan het parlement ligt op vooruit in de komende periode. Desalniettemin is de Euregio Maas-Rijn op dit moment al een zeer innovatieve regio in Europa, daarom is meer aandacht voor onderzoek en innovatie een insteek waarvan wij als regio baat bij hebben. Met grensoverschrijdende samenwerking als steunpilaar zal Interreg EMR hier het voortouw in nemen het komend termijn. De kernwaarden van Europa en de ambitie voor een sterker en welvarender Europa staan hierin centraal en blijven wederom ons uitgangspunt. Van ons als Interreg programma kunt u verwachten dat wij garant blijven staan voor ontwikkeling van de Euregio Maas-Rijn.