Interreg EMR en hun zorgprojecten

18 nov 2021

Er is al bijna twee jaar voorbij vol met verschillende lockdowns, beperkingen van recreatieve activiteiten en enorme druk op ons gezondheidszorgsysteem. Interreg EMR ondersteunt een verscheidenheid aan projecten voor diegenen die nu overbelast zijn met patiënten in zorginstellingen en die ontwikkeling nodig hebben om de toestand van de patiënt en het personeel te verbeteren. Veel Interreg EMR-projecten zijn ontstaan uit de wens om EMR-gezondheidszorg te helpen.

  • Wearit4Health: Een project gericht op de creatie van een multisensor-monitoringapparaat dat comfortabel is om te dragen voor gehospitaliseerde patiënten en compatibel is met de IT-infrastructuur van de verschillende ziekenhuizen van de Euregio Maas-Rijn. Het doel van het apparaat is om het data te verzamelen, te integreren en het verwerken van de monitoringgegevens te vereenvoudigen.
  • Wearit4COVID: Op basis van het apparaat dat in Wearit4Health wordt gebruikt, is een nieuw apparaat gebouwd voor het Wearit4COVID-project. Dit apparaat is verder ontwikkeld om aan de eisen van COVID-patiënten te voldoen. Het toestel wordt momenteel nog getest en het is de bedoeling dit toestel binnenkort op de markt te brengen.
  • EMRaDi: EMRaDi staat voor EMR Rare Diseases (zeldzame ziekten). Zoals de naam al aangeeft, is dit project gericht op het ontwikkelen van modellen, het vergroten van de transparantie en het verbeteren van het grensoverschrijdende netwerk voor optimale zorg voor mensen met zeldzame ziekten in de EMR.
  • SafePat: Aangezien de grensoverschrijdende uitwisseling erg belangrijk is in onze regio, richt Safepat zich op het verhogen van de veiligheid van patiënten in de EMR door de ontwikkeling van gestandaardiseerde processen, beleid, praktijken en innovatieve hulpmiddelen.
  • Pandemric: PANDEMRIC is een samensmelting van de woorden pandemie en EMRIC (Euregio Maas-Rijn Incidentbestrijding en Crisisbeheersing) . PANDEMRIC ondersteunt EMRIC in hun werk tijdens de COVID-crisis. Dit project maakte gebruik van de voordelen van de grenslocatie en maakte een plan voor deze pandemie te bestrijden, maar zorgde ook voor voorbereiding op mogelijke toekomstige crises.
  • CoDaP: Een project dat de heterogeniteitsverschillen bij patiënten op de Intensive Care (ICU) bestudeerde om richtlijnen voor klinische beslissingen te verbeteren. Dit project bouwde ook een IT-infrastructuur voor veilige en efficiënte gegevensuitwisseling en analyse.
  • Euprevent COVID: Het doel van dit project was om de impact van COVID-19 op de EMR te analyseren: door de prevalentie van COVID-19-antilichamen te relateren aan genomen responsmaatregelen.
  • Coresil: De pandemie heeft de kwetsbare mensen in de EMR op allerlei manieren getroffen. Coresil was gericht op het aanpakken van deze verschillende behoeften door een collectief, grensoverschrijdend antwoord te bieden voor de gevolgen die dit met zich meebracht in de Euregio Maas-Rijn (EMR).
  • Eur.Lipids: Een project dat onderzoeksinstituten, klinieken, industriële partners en het MKB samenbracht. Het onderzoek was gebaseerd op drie pijlers om een uitstekend platform te creëren voor, op lipiden gebaseerd, onderzoek en technologische oplossingen.

Deze projecten hadden niet alleen verbetering van de gezondheidszorg als een gemeenschappelijk doel, maar ook duurzaamheid en de toekomst van de EMR in het achterhoofd, om ervoor te zorgen dat onze regio is voorbereid en vooral om ervoor te zorgen dat onze gemeenschap er ondanks de pandemie bovenop komt.