N-POWER start met evenement in Genk

15 apr 2019

Het Interreg-project N-POWER begint volgende week met een launch event in Genk, Belgié. N-POWER zal innovatieve methodes ontwikkelen om achtergestelde stedelijke gebieden nieuwe impulsen te geven.

De ongelijkheid tussen welvarende en achtergebleven stedelijke gebieden groeit. Steden zijn op zoek naar nieuwe benaderingen voor buurten dieniet meeprofiteren van economische groei.

N-POWER geeft een prominente rol aan autonomie en empowerment van bewoners. Het project zal zich richten op burgerparticipatie en bijvoorbeeld 'co-creatie', waarbij de input van burgers en bewoners voorop staat.

Enkele prioriteiten van het project zijn de ontwikkeling van een trainingsprogramma en trainingsmateriaal,  het realiseren van pilots en het testen van nieuwe en innovatieve vormen van financiering.

Op 23 april zal N-POWER ingaan op de ervaringen uit drie steden: :

  • Brussel (BE) - herontwikkeling van het stationsgebied Brussel-West
  • La Louvière (BE) - herontwikkeling van het terrain van de voormalige Bosch-fabriek
  • Gent (BE) - 17 burgerparticipatieprojecten

Wim Dries, burgemeester van Genk, en Mark Vos, coördinator van Interreg Euregio Maas-Rijn zullen het publiek toespreken.

Event details

Datum: 23 april 2019, 13: 15-17: 15
Locatie: C-MINE, Evence Coppéelaan 91, 3600 Genk


N-POWER ontvangt financiering van Interreg V-A Euregio Maas-Rijn en de partnerregio's Wallonië, Provincie Limburg (BE), Provincie Limburg (NL) en Noordrijn-Westfalen.