Offerteaanvraag - voorbereiding Interreg EMR 2021-2027 programma

13 mei 2020

Het Interreg Euregio Maas-Rijn programma doet een aanbesteding voor redactionele en inhoudelijke ondersteuning bij het opstellen van het programmadocument Interreg VI-A Euregio Maas-Rijn 2021-2027.

Geïnteresseerden kunnen de aanbestedingsdocumenten opvragen bij Mark Vos (mrp.vos@prvlimburg.nl).

Planning:

Laatste datum voor het indienen van vragen 18 mei 2020 - 16u00
Verzending van een informatiememorandum door de
Interreg EMR Managementautoriteit
20 mei 2020 
Sluitingsdatum voor het indienen van offertes 26 mei 2020 - 12u00 's middags
Beoordeling van de offertes 3 dagen
Kennisgeving van voornemen tot afwijzing en gunning 29 mei 2020
Definitieve afwijzing en gunning 9 juni 2020
Inwerkingtreding van de gunningsprocedure 10 juni 2020