Interreg Euregio Maas-Rijn publiceert nieuwe subsidieregels

13 mei 2019

Interreg Euregio Maas-Rijn heeft Nadere subsidieregels Interreg V-A programma Euregio Maas-Rijn 2019-2022 gepubliceerd. Deze hebben betrekking op Call 5 die loopt tot 11 juni 2019.

De nieuwe regels bevatten een aantal wijzigingen. Zo kunnen onder Call 5 kunnen alleen projecten worden ingediend met de volgende prioriteiten:

  • Innovatie
  • Economie
  • Sociale inclusie en onderwijs

Onder Call 5 is een totaal van EUR 33 miljoen beschikbaar aan middelen uit het Europese Fonds  voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Nadere Subsidieregels Interreg V-A programma Euregio Maas-Rijn 2019-2022