Blockchain4Prosumers - BC4P

De projectnaam Blockchain4Prosumers - BC4P verbindt twee elementen: Aan de ene kant de blockchain technologie en aan de andere kant de prosumer. De blockchain maakt het mogelijk om lokaal opgewekte energie beschikbaar te stellen via handelsplatformen of rechtstreeks aan andere consumenten en gebruikers. Een van de, waarschijnlijk, meest media-effectieve potentiële toepassingen van de blockchain in de energie-industrie is de zogenaamde Peer-2-Peer trade.

Dit is een energiemarkt waar producenten zoals huiseigenaren met zonne-energiesystemen op het dak en consumenten (industrie, maar ook huishoudelijke afnemers) elkaar rechtstreeks kunnen ontmoeten en direct handelen, d.w.z. zonder tussenpersonen in de vorm van effectenbeurzen, energieleveranciers of energiehandelaren. Dit zijn huishoudens die hun eigen energie produceren, de zogenaamde prosumenten. Consumenten en producenten tegelijkertijd.

De blockchain maakt ook de geautomatiseerde en gedecentraliseerde afhandeling van e-car laadprocessen mogelijk door middel van Smart Contracts. De reden voor deze ontwikkeling zijn de steeds kleinschaligere transacties, zoals de verkoop van elektriciteit aan een elektrische auto uit bijvoorbeeld een supermarkt, of het grote aantal kleine energieproducenten dat fotovoltaïsche energie gebruikt. Enkele honderdduizenden alleen al in de Euregio Maas-Rijn. 

De concrete resultaten van Blockchain4Prosumers zullen worden:

  • Ontwikkeling van een concrete, innovatieve blockchaintechnologie voor een veilige, innovatieve energiemarkt met gebruik van hernieuwbare energie;
  • Uitbreiding van de marktkansen voor blockchain- en energiesysteemtransformatie voor KMO's in de Euregio;
  • Creëren van nieuwe banen in de maakindustrie (installatie van apparatuur), de IT- en energiesector;
  • Versterking van de innovatiekracht van startende ondernemingen in de EMR;
  • Het versnellen en vergroten van de acceptatie van de energiesysteemtransformatie in de EMR;
  • Versterking van bestaande EMR-kennisinfrastructuur en ontwikkeling van nieuwe kennisgebieden.