COMPAS

Het COMPAS-project (afkorting voor "COmprehensive Multiprofessional Education for improving, distributing, and implementing PAtient Safety and maintenance of workforce in the Euregio Meuse-Rhine (EMR)") zal ingaan op de behoefte aan organisatorische capaciteitsopbouw door het ontwikkelen van een brede onderwijsaanpak. In nauwe samenwerking met zorgprofessionals zullen we onderwijsprogramma's ontwikkelen op het snijvlak van gezondheidszorg, patiëntveiligheid en innovaties. Door de samenwerking van universiteiten en hogescholen in de programma regio kan het project opleidingen op verschillende niveaus aanbieden.

De cursussen worden aangeboden als modulaire micro-graden. Dit betekent dat we nog geen opleidingen aanbieden, maar modules die leiden tot een diplomagericht getuigschrift. Elk microdiploma omvat ongeveer 20 tot 30 studiepunten (ECTS), wat overeenkomt met een derde van een standaard programmajaar en vormt een interdisciplinaire reeks vaardigheden.

Het voordeel van dit systeem is dat medewerkers kunnen kiezen tussen het volgen van één of meerdere modules of een complete opleiding. Deze flexibiliteit is cruciaal voor werknemers en werkgevers. Bovendien is het microdiploma toekomstgericht. Een student kan de module(n) als studiepunten gebruiken wanneer hij of zij later een volledige bachelor- of masteropleiding wil volgen. Bovendien zullen microdegrees worden erkend door een postdoctorale master, wat een langtermijndoel is.

 

Interreg V subsidie

Totale subsidiabele kosten: € 2.159.739,67
EFRO-bijdrage: € 1.079.869,83