DigitSME

Voor kleine en middelgrote bedrijven (MKB/KMO's) is een internationale en digitale mentaliteit essentieel. DigitSME is bedoeld om het MKB/KMO op deze gebieden te versterken.

In het kader van het project wordt eerst in kaart gebracht waar een bedrijf staat als het gaat om internationale en digitale aspecten. Vervolgens gaan de bedrijven in grensoverschrijdende clusters en met hulp van deskundigen hun digitale en internationale competenties verbeteren. Tot slot zullen de ondernemers worden gecoacht bij de overgang naar digitale marketing en bij het betreden van de buitenlandse markt.

Projectposter

 

Interreg V subsidie

Totale subsidiabele kosten: € 1.522.564,71
EFRO-bijdrage: € 761.282,35

Projectfoto's