EarlyTech

Dit project richt zich op betere samenwerking tussen bedrijfsleven en wetenschap en wil daarmee een brug vormen tussen kennisinstellingen en MKB/KMO's. De partners van dit project investeren in kennisnetwerken in de EMR en zullen een online platform en een kennisinfrastructuur ontwikkelen om kennis uit te wisselen over human resources. Door middel van deze activiteiten willen de partners een bijdrage leveren aan grensoverschrijdende samenwerking en de uitwisseling van kennis binnen de EMR. Daarnaast wil het project de concurrentiepositie van de MKB/KMO's in de regio verbeteren door de samenwerking tussen kennisinstellingen en MKB/KMO's actief te stimuleren.

 

Projectfoto's