EMfloodResilience

De essentie van het EMfloodResilience-project is zich beter voor te bereiden op de volgende extreme overstroming en daarmee toekomstig verlies aan mensenlevens en sociaaleconomische schade te voorkomen.

De projectpartners zullen dit bereiken door het verzamelen van meteorologische en hydrologische meetgegevens te verbeteren. 

 

Projectfoto's