EMR EYES

Het project EMR-EYES richt zich op Euregionale samenwerking tussen actoren op het gebied van veiligheid en beveiliging. Het wil het proactief handelen van deze Euregionale actoren bevorderen door middel van onderlinge samenwerking, het identificeren van gevaren, meldingen, coördinatie, monitoring, uitwisselen van informatie en training. Daarbij worden er drie veiligheids- en preventieprioriteiten gesteld: radicalisering, diefstal en verslaving. Door een aantal juridische barrières weg te nemen en bestaande kaders te analyseren, beoogt dit project een betere informatie-uitwisseling tot stand te brengen tussen de partners. De activiteiten bestaan onder andere uit regelmatige trainingssessies binnen de EMR, en wetenschappelijk onderzoek naar meldingssystemen en automatische kentekenherkenning.

 

Interreg V subsidie

Totale subsidiabele kosten: € 1.736.077,38
EFRO-bijdrage: € 868.038,69

Projectfoto's