IMPACT

IMPACT heeft als belangrijkste doelstelling het ontwikkelen van een permanent en duurzaam platform voor wetenschap, nieuwe technologie en kunst in de EMR. Het project wil een brug slaan tussen enerzijds innovatie en anderzijds kunst en cultuur door deze elementen samen te brengen. De vijf belangrijkste pijlers van het project zijn:

  • ontwikkelen van een IMPACT-platform;
  • ontwikkelen van een Euregionale communicatie-infrastructuur;
  • opzetten van een onderzoekskader voor nieuwe technologieën en kunst;
  • organiseren van workshops, seminars en andere bijeenkomsten met als doel informatie-uitwisseling;
  • organiseren van twee internationale forums.


 

 

Projectfoto's