Light Vehicle 2025

Voortbouwend op de resultaten van eerdere via Interreg gesubsidieerde EMR-projecten ("Automotive.NET", "ACEMR") wil het samenwerkingsverband “Light Vehicle 25” de concurrentiepositie van de EMR versterken door het ontwikkelen van grensoverschrijdende waardeketens in de automotive-sector op het gebied van lichtgewichttechniek.

Met name moet nauwere samenwerking tussen bedrijven en onderzoeksinstellingen over grenzen heen leiden tot de gezamenlijke ontwikkeling en vermarkting van nieuwe lichtgewichtonderdelen voor de auto-industrie. In het kader van het project zullen door grensoverschrijdende consortia drie prototypes worden ontwikkeld, die moeten leiden tot aanzienlijk minder brandstofverbruik en CO2-uitstoot. Na de productie- en testfase willen de partners de resultaten van de gesubsidieerde demoprojecten actief verspreiden, met name richting potentiële klanten, zoals de belangrijkste doelgroep van OEM's (original equipment manufacturers). Tegelijkertijd wordt het dankzij het project mogelijk dat de twee deelnemende beroepsopleidingen en opleidingscentra in Wallonië nieuwe modules over 'nieuwe technologieën' in hun curriculum opnemen.

 

Projectfoto's