MOBI

Het MOBI-project biedt hulp aan mensen die zijn gediagnosticeerd met twee of meerdere stoornissen (cognitieve, geestelijke, psychische, lichamelijke of zintuiglijke stoornissen). Dit zijn sociaal kwetsbare groepen waarvoor het MOBI-project zich inzet om de integratie van deze groepen te verhogen in de Euregio Maas-Rijn. Het doel is om door middel van structureel gecoördineerde samenwerking in de Euregio Maas-Rijn optimale ondersteuning en medische zorg te bieden aan mensen met een dubbele diagnose. Hun kansen worden door deze samenwerking verhoogd. 

Specifieke doelen:

  • Het in kaart brengen van eigenschappen die personen zelf en hun omgeving erg kunnen aantasten (agressiviteit, zelfverminking, verminking van anderen, verslaving, ...)
  • Oplossingen zoeken voor bovengenoemde problemen (huisvesting, werk, vrijheid, deelname aan de maatschappij)
  • Het verbeteren van het actuele systeem om een betere ondersteuning te kunnen bieden. 

 

Projectfoto's