People to People

Voortbouwend op de ervaring die tijdens eerdere Interreg-programmaperiodes is opgedaan, wil deze aanvraag vooral als 'parapluproject' fungeren dat programmamiddelen beschikbaar stelt aan kleinschalige 'P2P'-initiatieven tussen burgers, bezoekers, particuliere organisaties, NGO’s en overheden. Inhoudelijk zal het accent komen te liggen op de thema’s 'sport & cultuur', 'onderwijs & jeugd', 'communicatie & marketing' en 'burgerparticipatie & publieke diensten'. De Lead partner voor dit project, de Stichting Euregio Maas-Rijn, zal in de periode 2017-2019 veertien kleinschalige projecten subsidiëren en toezien op de uitvoering ervan. In dit verband wil de aanvragende partij benadrukken hoe belangrijk het is dat gesubsidieerde grensoverschrijdende activiteiten een blijvend karakter hebben. Bovendien zal het feit dat de subsidie als een vast bedrag (lump sum) wordt uitgekeerd, eraan bijdragen dat het financiële beheer van de gesubsidieerde activiteiten voor alle partijen eenvoudiger wordt.

 

Interreg V subsidie

Totale subsidiabele kosten: € 1.249.004,39
EFRO-bijdrage: € 624.502,19