ST®EAM

De schaarste aan natuurlijke materialen vraagt om een circulaire economie waarin gebruik wordt gemaakt van duurzame materialen. Deze brengen kansen met zich mee voor innovatieve productontwikkeling en productontwerp.

ST®EAM bundelt wetenschappelijke en technologische kennis over nieuwe, duurzame materialen. In het kader van dit project worden MKB/KMO's gecoacht en begeleid bij de transitie. In een proces van co-creatie zullen 40 prototypes van innovatieve circulaire materialen worden ontwikkeld. Door in te spelen op de nieuwste ontwikkelingen en inzichten uit de designsector stimuleert ST®EAM nieuwe vormen van ondernemerschap.

Foto: copyright Jonathan Debeer – greenbrand.be

 

Interreg V subsidie

Totale subsidiabele kosten: € 3.894.146,16
EFRO-bijdrage: € 1.947.073,06

Website

https://www.wanderful.stream/en/about/

Projectfoto's