From Waste 2 Profit

De projectpartners streven ernaar om het afvalbeheer (bv.: hergebruik, recycling) binnen KMO’s/MKB te versterken als een eerste stap op weg naar meer duurzaamheid en circulariteit. 

Om de implementatie van de principes van de circulaire economie in het MKB te versnellen door het afvalbeheer te versterken, zal het project “From Waste to Profit” zich richten op 4 instrumenten:

  1. Audit van de afvalstromen (vouchers)
  2. Subsidies voor investeringen in optimalisatie van afvalproducten
  3. Grensoverschrijdende matchmaking tussen verschillende belanghebbenden
  4. Doelgroepgerichte communicatiestrategie

 

Interreg V subsidie

Totale subsidiabele kosten: € 5.171.341,39
EFRO-bijdrage: € 2.600.341,74