wearIT4COVID

Tijdens de eerste COVID-19-uitbraak in Europa werden ziekenhuizen geconfronteerd met een acute vraag naar (IC) bedden en een hoge werkdruk voor het personeel onder moeilijke omstandigheden. De ziekte bleek onvoorspelbaar en verschillend te zijn in zijn ziektebeeld en verloop en vereiste een lang verblijf in het ziekenhuis. COVID-19 patiënten verslechteren doorgaans zeer snel, waardoor er weinig tijd overblijft om (zuurstof)therapie te starten en patiënten en familieleden voor te bereiden op een mogelijke opname op de intensieve zorgafdeling.

Zorgverleners meldden dat ze niet konden vertrouwen op klinische symptomen bij het voorspellen van de achteruitgang en het nemen van medische beslissingen. Algemene verpleegafdelingen zijn niet uitgerust voor geavanceerde monitoring; de standaardzorg bestaat uit het met tussenpozen handmatig meten van vitale functies, slechts 1-3 keer per dag. Continue meting is echter cruciaal voor het vroegtijdig opsporen van verslechtering en minimaliseert ongewenst fysiek contact. Met name de ademhalingsfrequentie (RR), de zuurstofverzadiging (SpO2), de hartslag (HR) en de variabiliteit (HRV) worden bij COVID-19 als belangrijke parameters geïdentificeerd. Anticiperend op een mogelijke tweede COVID-19-uitbraak is er dringend behoefte aan beslissingsondersteuning voor een tijdige doorstroming naar de medium of intensive care.

De behoefte aan continue bewaking van vitale functies in ziekenhuizen is al onderzocht in het lopende Interreg EMR-project wearIT4Health, waarin een prototype van een beslissingsondersteunend systeem op technologisch niveau (TRL) 5 is ontwikkeld en momenteel in ziekenhuizen wordt getest.

Het bestaat uit:

  1. een draagbaar continu monitoringapparaat dat ECG en PPG (voor het bepalen van HR(V), RR, SpO2, bloeddruk), activiteit & temperatuur meet
     
  2. algoritmen die, op basis van deze parameters, vroegtijdige waarschuwingsscores (Early Warning Scores (EWS)) berekenen om zorgverleners in de dagelijkse praktijk te ondersteunen.
     
  3. een monitoringplatform voor de integratie van de apparaatparameters in de IT-systemen van het ziekenhuis, dat door zorgverleners moet worden geraadpleegd en gebruikt.

 

Projectfoto's