Eerste openbare raadpleging

Deze informatie is alleen beschikbaar in het Engels.
Lees de Engelstalige versie hier.

Evenement samenvatting (in het Engels)

Tweede openbare raadpleging

Op 30 november 2020 hadden wij het genoegen om meer dan 175 deelnemers uit de Euregio Maas-Rijn te verwelkomen bij onze tweede openbare raadpleging. De raadpleging was georganiseerd als een discussie tussen sprekers van Interreg Euregio Maas-Rijn met verschillende mogelijkheden voor het publiek om hierop te reageren en hun mening te laten horen.

De deelnemers kwamen uit de hele Euregio, waarbij de meerderheid uit België kwam (46%), een kwart uit Duitsland (27%) en Nederland (26%). Bijna 35% van de deelnemers waren volledig nieuw bij Interreg Euregio Maas-Rijn en ongeveer de helft was al eerder betrokken bij Interreg Euregio Maas-Rijn projecten.

Na de openingsspeech van Theo Bovens, de gouverneur van Limburg, en een kort gesprek over de stand van zaken tussen de moderator, Simone van Trier, en de coördinator van het programma, Mark Vos, hebben we onze aandacht verlegd naar de vijf thema’s van het voorlopige concept programma:

  • Industriële transitie
  • Naar een groene samenleving
  • Gezondere burgers
  • Toerisme in een hoogwaardige regio
  • Leven en werken zonder grens

Onze sprekers hebben elk onderwerp via een video geïntroduceerd:

Nicole Bollen (Regioambassadeur Zuid voor het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) gaf inzicht in de huidige programmaperiode, introduceerde verschillende Interreg Euregio Maas-Rijn projecten en bood inzicht in de toekomstperspectieven. Andreas Machwirth (groepsleider Buitenlandse Handel voor het Ministerie van Economie, Innovatie, Digitalisering en Energie van Noordrijn-Westfalen) belichtte de uitdagingen en mogelijkheden voor industriële transitie. David Grzegorzewski (Directeur en Connector EU programmamanagement & financiering bij Agentschap Innoveren & Ondernemen VLAIO) introduceerde de onderwerpen naar een groene samenleving en de mogelijkheden om de gezondheid van burgers te verbeteren. Pascal Arimont (lid van het Europees Parlement van de Duitstalige Gemeenschap in België en vice-coördinator regionale ontwikkeling van het Europees Parlement) benadrukte het belang van transnationale, grensoverschrijdende samenwerking.

In het tafelgesprek dat hierna volgde, bespraken moderator, Simone van Trier, en senior programma manager, Jean-Philippe Odeurs, waar Interreg Euregio Maas-Rijn heen wil en reageerden ze op de vragen en opmerkingen uit het publiek.