15 jan

Update Call 5: 20 conceptaanvragen ingediend

Interreg Euregio Maas Rijn heeft in het kader van Call 5 20 conceptaanvragen ontvangen.

Organisaties die een projectvoorstel willen indienen, hadden de kans om feedback op hun voorstel te krijgen. 20 aanvragers dienden een draft in. In april ontvangen zij suggesties voor verbeteringen.

Deadline: 11 juni 2019

Oproep 5 blijft open tot de deadline: 11 juni 2019 om 16.00 uur. Call 5 stelt EUR 33 miljoen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) beschikbaar voor projecten die betrekking hebben op de programmaprioriteiten Innovatie, Economie of Sociale inclusie en opleiding.