Update Call 5: 20 conceptaanvragen ingediend

15 jan 2019

In het kader van Call 5 heeft Interreg Euregio Maas Rijn 20 conceptaanvragen ontvangen.

Organisaties die een projectvoorstel willen indienen, hadden de kans om feedback op hun voorstel te krijgen. 20 aanvragers dienden een draft in. In april ontvangen zij suggesties voor verbeteringen.

Call 5 stelt EUR 33 miljoen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) beschikbaar voor projecten die betrekking hebben op de programmaprioriteiten Innovatie, Economie of Sociale inclusie en opleiding. Oproep 5 blijft open tot 11 juni 2019 om 16.00 uur.