Einstein Telescoop ontvangt Interreg-subsidie

29 nov 2019

Einstein Telescope is één van de partijen die Europese subsidie zal ontvangen naar aanleiding van onze Call 5. Die call sloot afgelopen week. Ons Comité van Toezicht selecteerde toen 6 nieuwe projecten, waaronder E-TEST.

E-TEST is een belangrijk onderdeel van de Einstein Telescope. Met een ondergrondse studie gaat het project het optimale ontwerp en locatie voor de telescoop bepalen. Dit gebeurt door een consortium van 11 partners uit België, Duitsland en Nederland. Lead partner is Université de Liège.

E-TEST ontvangt EUR 7.5 miljoen uit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling. De volgende regio's dragen samen hetzelfde bedrag aan co-financiering bij: de Provincie Limburg (NL), het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Vlaanderen, Vlaams-Brabant, Wallonië en Noordrijn-Westfalen.

Press

De Limburger7,5 miljoen euro naar onderzoek van de bodem van de Euregio voor Einstein Telescope
Press release ULiègeAnother step forward in the implementation of the ambitious Einstein telescope project

Einstein Telescoop ontvangt Interreg-subsidie