12 jun

Interreg Euregio Maas Rijn selecteert 11 nieuwe projecten

Interreg Euregio Maas-Rijn investeert weer 16 miljoen in de regio

11 nieuwe projecten goedgekeurd

Interreg A, het grensoverschrijdende subsidieprogramma van de Europese Unie, wordt in de Euregio Maas-Rijn vorm gegeven door 13 samenwerkende regionale partners. Deze partners hebben eind mei opnieuw 11 projecten geselecteerd. Met de vereiste cofinancieringen wordt zo in totaal een bedrag van ongeveer € 30  miljoen in het programmagebied geïnvesteerd. Daarvan is 15,7 miljoen afkomstig uit het  Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) waarmee de Europese Unie direct investeert in de toekomst van de regio.

96 miljoen Europese middelen

Interreg V-A EMR 2014-2020 beschikt over  EFRO middelen in de hoogte van 96 miljoen euro die  projecten in de regio ten goede komen. Het doel is om de kracht en het potentieel van de regio over de grenzen heen te versterken. Daarom moeten de uitgekozen projecten actief knelpunten en praktische barrières wegwerken om het potentieel van (en in) het programmagebied Interreg EMR te versterken. Interreg V-A  EMR financiert grensoverschrijdende projecten met gelden uit EFRO en vanuit de regio’s zelf, aangevuld met middelen van de projectpartners.

De 11 nieuw geselecteerde projecten verdelen zich over de verschillende prioriteiten van het programma, innovatie, economie, sociale inclusie en opleiding, territoriale ontwikkeling.

Prioriteiten

De huidige selectieprocedure van het Comité van Toezicht van het Programma betrof de vierde “call”. Van deze ronde gaat het merendeel van de middelen naar de projectaanvragen in prioriteit 4; “territoriale ontwikkeling”. Voor 7 projecten is daarin ruim € 8.1 miljoen EFRO middelen beschikbaar gesteld. Hiermee is het beschikbare bedrag voor prioriteit 4 ook uitgeput. Daarna volgen prioriteit 1: innovatie, met bijna € 5 miljoen EFRO voor 2 projecten, prioriteit 2: economie, met bijna € 1,6 miljoen EFRO voor 1 project, en prioriteit 3: sociale inclusie en opleiding, met bijna € 1,1 miljoen EFRO voor 1 project.

Met inachtneming van de eerder goedgekeurde projecten is tot heden in totaal ruim € 66 miljoen Europese subsidie voor het programmagebied Interreg Euregio Maas-Rijn vastgelegd. Daarmee is het programma goed op weg, maar is tevens nog ruimte voor een volgende call. Voor de komende jaren is nog ongeveer € 30 miljoen aan Europese subsidie vanuit Interreg beschikbaar.

5e Call 

Naar verwachting volgt daarom in oktober 2018 een (wellicht) laatste call waarmee projectvoorstellen kunnen worden ingediend voor deze resterende middelen. Op de website www.interregemr.eu informeren wij u verder over deze Call.