Na de overstromingsramp: Interreg Euregio Maas-Rijn opent oproep tot het indienen van projecten na de overstromingen

09 feb 2022

Foto: Provincie Limburg. Het beeldmateriaal mag enkel gebruikt worden in provinciale producten. 

Wegens de verwoestende gevolgen van de overstromingen van vorig jaar maakt het Interreg Euregio Maas-Rijn (EMR)-programma een budget van 6,9 miljoen euro vrij voor een oproep tot het indienen van projecten op het gebied van waterbeheer met als deadline 15 maart 2022. Deze oproep is gericht tot de bevoegde overheidsinstanties en staat open voor initiatieven op het gebied van grensoverschrijdend waterbeheer, crisisbeheer en ruimtelijke ordening ter beperking van het overstromingsrisico.

EU-fondsen van 96 miljoen euro

In het kader van de Europese Territoriale Samenwerking (Interreg) bevordert de Europese Unie samen met de regionale overheden projecten waarin partners over de grenzen heen in heel Europa samenwerken. In het grensgebied van Nederland, België en Duitsland organiseren 13 samenwerkende regionale partners het programma en in de huidige programmaperiode kan Interreg Euregio Maas-Rijn projecten financieren met in totaal 96 miljoen euro uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Middelen uit deze programmaperiode kunnen nog tot eind 2023 aan Interreg EMR-projecten worden uitbetaald.

Doel van de projectoproep

Het Interreg Euregio Maas-Rijn programma ondersteunt projecten waarin partners grensoverschrijdend samenwerken en zo het programmagebied versterken om meer crisisbestendig te worden. De voor financiering geselecteerde projecten moeten dan ook actief knelpunten in de regio en belemmeringen voor samenwerking aanpakken om het potentieel van het Interreg EMR-programmagebied te versterken.

Oproep

Gezien de dringende behoefte aan duurzame bescherming tegen overstromingen, gaat deze oproep open van 10 februari tot 15 maart 2022, 12:00 uur. Overheidsinstanties in het grensgebied tussen Nederland, België en Duitsland worden uitgenodigd een aanvraag in te dienen voor de financiering van initiatieven op het gebied van grensoverschrijdend waterbeheer, crisisbeheer en ruimtelijke ordening ter beperking van overstromingsrisico's. Voor deze oproep voorziet het programma een financieringspercentage van 90% EFRO.

De oproep is gebaseerd op het principe van een forfaitair bedrag (lump sum) en een vereenvoudigde versie van het aanvraagformulier is voorzien. De projectvoorstellen kunnen worden ingediend in het Engels of in de drie officiële talen van het programma. Het aanvraagpakket vindt u onderstaand en in de downloadsectie

Bestanden