INTERREG project TREE genomineerd voor de RegioStars award

22 sep 2021

Wij bij Interreg EMR kondigen met trots aan dat ons project, TREE , is genomineerd voor één van de vijf verschillende categorieën van de RegioStars Awards. Namelijk de award voor ‘Een rechtvaardig Europa’. Deze categorie viert de projecten die helpen in bevordering van inclusie en discriminatiebescherming.

Sinds 2008 organiseert de Europese Commissie jaarlijks de RegioStars Awards. Deze award is ontstaan om de vele innovatieve en inclusieve regionale ontwikkelingen te vieren. Door de jaren heen is RegioStars uitgegroeid tot een prestigieus gebeuren en worden de nominaties gezien als een teken van excellentie voor projecten die door Europa zijn gefundeerd. 

Het project Training for Integrating Refugees in the Euregion, beter bekend als TREE, is een project dat gespecialiseerd is in de promotie van integratie en ontwikkeling van immigranten in de subregio’s van de Maas-Rijn. De centrale missie van het Interreg project TREE is sociaalpedagogen, leraren, medisch personeel en tolken aanvullende training bieden. Op elkaar afgestemde scholingsmodules zijn samengesteld met de bedoeling migranten in de Euregio Maas-Rijn beter te begeleiden om hun integratie zo goed mogelijk te laten verlopen.

Van deze modules waren er drie in totaal beschikbaar. Deelnemers konden zelf bepalen aan hoeveel van deze drie ze participeerden. Dit gaf de kans om het zo veel mogelijk af te stemmen op een persoonlijk schema. Iedere module was 100 uur opgedeeld in categorieën:

  • Een uitgebreide integratie activiteit
  • Seminars
  • Professionele praktijkoefeningen
  • Uren die besteed konden worden aan het uitwisselen van seminars en het vervolledigen van een portfolio

Na 3 jaar is het project te einde gekomen in Augustus van dit jaar. Deelnemers hebben veel mogelijkheden gekregen om hun kennis te verbreden en kijken positief terug naar TREE. Na de afsluitende conferentie, waarin nogmaals de aspecten van het trainingsprogramma werden uitgelegd, werden de uitgebreide documenten online ter beschikking gesteld. Deze documenten zijn op dit moment nog altijd terug te vinden op hun website. Tegenslagen door de actuele COVID situatie hield het project niet tegen om het succesvol af te ronden. Nogmaals gefeliciteerd aan TREE met hun welverdiende nominatie!

Wilt u ook stemmen op uw favoriete project? Vergeet dan niet om stemmen via deze link