31 jul

Oproep aan nieuwe micro-projecten

2de Call People 2 People


Het project People 2 People zoekt momenteel nog kleine projecten voor de invulling van haar 2de call.  Het project ondersteunt kleinschalige ontmoetingen over de grens. Door burgers, verenigingen en anderen.

De Euregio Maas-Rijn ondersteunt micro-projecten binnen het People to People kaderproject Interreg V-A EMR met subsidiemiddelen van het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Het concept van de P2P-micro-projecten heeft als doel: grensoverschrijdende ontmoetingen. Een dergelijke uitwisseling kan zowel tussen burgers, verenigingen, bezoekers alsook tussen openbare instellingen plaatsvinden.

Zowel de maatregelen “Sport en Cultuur”, “Arbeidsmarkt, onderwijs en jongeren”, de speerpunten “Communicatie en marketing”, alsmede andere thematieken, zoals bijvoorbeeld “Burgerparticipatie en openbare dienstverlening” komen voor aanvragen van P2P-micro-projecten in aanmerking. Het maximaal subsidiebedrag bedraagt afhankelijk van de maatregel 20.000 € resp. 37.500 € en is per micro-project op 50 % vastgezet.

In de respectievelijke maatregelen gaat het zowel om de organisatie van evenementen, om seminars als om de uitwisseling tussen buurlanden waarbij bijvoorbeeld een grensoverschrijdend burgerforum of een gezamenlijk cultuur-/sportevent het doel is.

Met hulp van deze talrijke intensieve activiteiten dient het bewustzijn voor een samenwerking over grenzen heen verbeterd te worden en dient de gewaarwording en het beleven in de grensregio verstrekt te worden. Daarmee wordt uiteindelijk ook de levenskwaliteit in de Euregio Maas-Rijn verhoogd. 

De 2de projectoproep start op 20 juni 2018 en loopt tot 17 september 2018 (16.00 uur)

Heeft u goede ideeën en belangstelling om met een project deel te nemen? Kijk dan voor alle relevante info en bijlagen op http://www.euregio-mr.com/nl/nieuws/people-to-people-oproep-tot-indiening-van-micro-projecten. Alle nodige informatie treft u in de handleiding voor micro-projecten aan. 

U wenst/jullie wensen een aanvraag uit te werken en in te dienen? Gelieve zich dan per e-mail aan Sonja Fickers (sonjafickers@euregio-mr.eu) te registreren.

Gelieve contact op te nemen met het contactpunt in uw regio:

* voor Belgisch Limburg: de heer Frederik Loy (frederik.loy@limburg.be)

* voor Nederlands Limburg: mevrouw Pascale Lutgens (ppjw.lutgens@prvlimburg.nl

of de projectleiding bij de Stichting Euregio Maas-Rijn: mevrouw Sonja Fickers (sonjafickers@euregio-mr.eu)