CORESIL

Het Interreg Euregio Maas-Rijn-project CORESIL heeft als doel om de veerkracht van groepen te ondersteunen die ernstig door de gezondheidscrisis getroffen zijn. Dit betreft mensen met een handicap, senioren, hun families en professionals.

Deze kwetsbare groepen worden zwaar getroffen door Covid-19 en de daaruit voortkomende beperkingen. De genomen maatregelen legden de structurele tekortkomingen van veel sociale actoren en diensten bloot. Dit betreft de voortgang van de dienstverlening en het aanpassen van de geboden steun.

CORESIL stelt actoren in staat om over de grenzen heen hun inspanningen op de volgende twee gebieden te bundelen:

  1. Het ondersteunen van groepen die getroffen zijn door de gezondheidscrisis middels advies, instrumenten en passende ondersteuning op het gebied van veerkracht, evenals psychosociale begeleiding en gezondheidsmanagement.
     
  2. Het ondersteunen van de organisatorische veerkracht en het zorgen voor de voortgang van steun aan kwetsbare groepen door openbare en sociale diensten in staat te stellen hun diensten te blijven waarborgen. Het is de bedoeling dat de door de projectpartners ontwikkelde digitaliseringsconcepten grensoverschrijdend gebruikt worden en altijd en overal gebruiksklaar en toegankelijk blijven.