Crossquality

Hoe goed is de samenwerking van overheidsorganen, bedrijven of burgers in onze grensregio? Hoe kunnen we de kwaliteit van grensoverschrijdende netwerken en entiteiten beschrijven? Zoals blijkt uit een ESPON-studie uit 2019 over de territoriale effectbeoordeling van grensoverschrijdende programma's is er behoefte aan innovatieve kwalitatieve beoordelingsmethoden om beter inzicht te krijgen in de effecten op de kwaliteit van grensoverschrijdende samenwerking in een bepaald gebied.

Zoals in het eindrapport is aangegeven, blijkt uit de Interreg-casestudies dat betere instrumenten voor gedetailleerde kwalitatieve beoordelingen moeten worden ontwikkeld. Om de effecten van de Interreg-programma's op de kwaliteit van de grensoverschrijdende samenwerking beter te kunnen beoordelen, moeten dus aanvullende kwalitatieve evaluatie-instrumenten, indicatoren en data worden ontwikkeld.

Het project zal bijdragen tot een betere beoordeling van de situatie binnen het gebied van het Interreg Euregio Maas-Rijn (EMR) programma en zal daarnaast ook een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de grensoverschrijdende samenwerking in het algemeen. Het project zal gericht zijn op de ontwikkeling en toepassing van een methodologie voor een nulmeting binnen het Interreg EMR-programma aan het einde van de huidige programmeringsperiode. Het is ook de bedoeling om de mogelijkheid te creëren om de methodologie op een gestructureerde manier toe te passen in de periode na 2021.

 

Interreg V subsidie

Totale subsidiabele kosten: € 1.267.956,85
EFRO-bijdrage: € 633.978,41