E-TEST

De Einstein-telescoop zal nieuwe inzichten in het heelal opleveren door de waarneming van zwaartekrachtgolven. De infrastructuur zal 300 meter onder de grond komen om storende trillingen en bewegingen als gevolg van menselijke activiteiten, de wind en de grond te verminderen.

Het Interreg-project E-TEST vormt een heel belangrijk onderdeel van de Einstein-telescoop, omdat het een ‘proof of concept’ is, niet alleen als prototype maar ook in geologische opzicht.

E-TEST gaat een prototype bouwen – een grote spiegel die in een cryogene omgeving (10K) hangt – om de technologie van de telescoop te valideren. Er wordt ook ondergronds onderzoek uitgevoerd om de geologie van de Euregio Maas-Rijn in kaart te brengen en te modelleren. Op basis hiervan kunnen het optimale ontwerp en de optimale locatie van de toekomstige Einstein-telescoop worden bepaald.

Dit project vormt een belangrijke wetenschappelijke doorbraak maar zal ook een grote economische impact hebben op het MKB/KMO's in de Euregio Maas-Rijn.

Meer informatie over de Einstein Telescope: www.etest-emr.eu

Projectposter

 

Projectfoto's