ET2SMEs

Met de inzet van de EMR-regio op de komst van de Einstein Telescoop (ET) voor de detectie van zwaartekrachtgolven, is er een kans om hier een grootschalige onderzoeksfaciliteit op te zetten, die grote kansen biedt aan met name het MKB, om hun technologieën te verbeteren! Het zal nog jaren duren voordat de ET operationeel is, maar die tijd gaat ET2SMEs gebruiken om het MKB en startups in het vergrote EMR-gebied in staat te stellen van deze faciliteit te profiteren.

Door de vele hightech MKB-bedrijven en startups, onderzoeksinstellingen en universiteiten is de programmaregio internationaal al zeer goed gepositioneerd in deze technologieën. Om de spelers de mogelijkheid te bieden om tot de bouw van de ET te investeren, worden verwante markten zoals lucht-/ruimtevaart en de automobielsector, maar ook andere toepassingsgebieden (die profiteren van de opkomende ET technologieën), door ET2SMEs aangesproken.

ET2SMEs draagt bij tot de ontwikkeling van nieuwe innovatieve producten en diensten door het bevorderen van transnationale O&O-projecten die worden opgezet door MKB-bedrijven die over de grenzen heen samenwerken. Ervaringen met EMR in twee eerdere INT-periodes tonen duidelijk aan dat deze samenwerkingsverbanden goed worden geaccepteerd, mits aan de juiste randvoorwaarden wordt voldaan, voortbouwend op twee belangrijke pijlers:

  1. Actieve Business Development Support omvat grensoverschrijdend netwerken, individuele bedrijfsbezoeken, maar ook substantiële ondersteuning bij de vorming van geschikte consortia, het aanvraagproces en de projectuitvoering. 
  2. Aantrekkelijke financieringsmogelijkheden: Goed evenwicht tussen inspanningen en geld voor het MKB, eenvoudige en snelle administratie- en betalingsprocedures. De belangrijkste territoriale uitdaging zal zijn om beide pijlers op een evenwichtige manier aan te bieden!