euPrevent COVID

Sinds de uitbraak in december 2019 heeft COVID-19 de hele wereld getroffen, inclusief Europa. Het heeft dus ook veel invloed gehad op de Euregio Maas-Rijn (EMR). Momenteel is de kennis over de verspreiding van de COVID-19 in de bevolking in relatie tot het wel of niet naleven van de infectiepreventiemaatregelen beperkt. Dit is echter wel de basis om de ziekte te kunnen monitoren en indien noodzakelijk maatregelen op te leggen of juist op te heffen. Dit project is ontwikkeld om gegevens te verzamelen over het voorkomen van COVID-19 en hoe dit zich verhoudt tot het gedrag van de bevolking in alle drie de landen van de EMR.

Het doel van het project is om de impact van COVID-19 op de EMR te beoordelen: door het voorkomen van COVID-19 antilichamen te relateren aan de genomen maatregelen, zodat inzicht wordt verkregen in de effecten van COVID-19 in een grensoverschrijdende regio als de EMR. Dit wordt ook gepresenteerd als een showcase voor andere grensregio’s in de EU (of zelfs breder).