N-POWER

Het N-POWER-project heeft primair ten doel innovatief ‘buurtontwikkelingsbeleid’ te ondersteunen dat steden in de EMR in staat stelt om hun ‘uitgesloten’ wijken en inwoners op een creatieve, inclusieve en duurzame manier te laten integreren. Dit heeft naar verwachting vele positieve effecten: terugdringen van de ongelijkheid tussen wijken; economische revitalisatie van achterstandswijken door het creëren van nieuwe lokale activiteiten en banen; bijdragen aan de sociale ontwikkeling van wijken door middel van community learning, sociale integratie, sociale cohesie en gezamenlijke voorzieningen. Het N-POWER-project zal zich dus richten op de omgevingsgerichte, sociale en economische integratie van uitgesloten wijken en hun inwoners.

Het consortium bestaat uit een grensoverschrijdend samenwerkingsverband tussen elf partners, waarvan er acht actief zijn op het gebied van buurtontwikkeling en er drie universitaire partners zijn. Het consortium omvat buurtontwikkelingsbeleid in de gehele EMR.

www.n-powerinterreg.eu

 

Projectfoto's