wearIT4Health

In de ziekenhuizen en zorgcentra moeten patiënten worden aangesloten op veel apparaten om vitale parameters zoals temperatuur, hartslag en O2-verzadiging te meten. Daarnaast moeten verpleegkundigen veel manipulaties uitvoeren om gegevens te verzamelen en vast te leggen in het Elektronisch Medisch Dossier (EMR), waardoor ze niet echt voor de patiënten kunnen zorgen.

De uitdaging die wearIT4health aangaat is om de patiënt weer centraal te stellen in de gezondheidszorg en een optimale opvolging te garanderen tijdens de ziekenhuisopname. Dit zal worden bereikt door de verzameling, integratie en verwerking van de monitoringgegevens te vereenvoudigen.

Het doel van wearIT4health is het creëren van een draagbaar multisensor monitoring apparaat dat comfortabel is voor de gehospitaliseerde patiënten en compatibel met de IT-infrastructuur van de verschillende ziekenhuizen van de Euregio Maas-Rijn.

Het te ontwikkelen monitoringapparaat zal medische gegevens registreren en analyseren om het medisch team te helpen bij het nemen van de meest geschikte beslissing voor de patiënt. Het zal ook in staat zijn om de risicosituatie te informeren via alarmen.

Het project zal zich richten op de ziekenhuisomgeving en rekening houden met de realiteit van patiënten en verpleegkundigen. De ziekenhuizen zullen daarom een cruciale rol spelen in de specificaties van het monitoringapparaat, de validatie ervan en de integratie ervan in hun infrastructuur.

De beoogde patiënten zijn degenen die zich in een "klassieke" ziekenhuisopname bevinden en die niet voortdurend in de gaten worden gehouden bij de spoedgevallendienst of de intensieve zorg.

 

Projectfoto's