Wohnmonitor EMR

Het project 'Wohnmonitor' heeft ten doel om een grensoverschrijdend woningmonitoringsysteem op te zetten. Daarbij wil het met name wat doen aan het huidige gebrek aan grensoverschrijdende transparantie en de scheiding van de woningmarkten in de Euregio Maas-Rijn. Daarnaast wil het de regio versterken als aantrekkelijke plaats om te wonen door het bevorderen van fijnmazige en gecoördineerde ontwikkeling van woonruimte in het drielandengebied, en door betere informatie aan en communicatie met bestaande en nieuwe inwoners. De bedoeling is dat de woonmonitor niet alleen informatie geeft, maar ook de grensoverschrijdende samenwerking tussen stakeholders op het gebied van huisvesting bevordert. De woonmonitor is vooral bedoeld voor overheidsinstanties en professionele gebruikers van de informatie, om op die manier een grensoverschrijdende aanpak op het gebied van huisvesting te bevorderen. Een tweede stap kan zijn dat ook de burgers zelf hierbij worden betrokken.

 

Interreg V subsidie

Totale subsidiabele kosten: € 1.757.504,12
EFRO-bijdrage: € 878.752,05